ЗАЯВА УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ЗВ’ЯЗКУ З ЧЕРГОВОЮ ПРОВОКАЦІЄЮ

16 вересня 2021 року невстановленими особами була здійснена спланована провокація, спрямована на дискредитацію Української Православної Церкви в очах громадськості, створення суттєвих перешкод для духовного та соціального служіння, нанесення шкоди інтересам віруючих.

Цей неупереджений висновок ґрунтується на наступних об’єктивних фактах. Так, на воротах Свято-Троїцького кафедрального собору і Свято-Успенського жіночого монастиря Чернігівської Єпархії Української Православної Церкви були розміщені листівки, виготовлені друкарським способом, в яких йшла мова про приналежність вказаних релігійних організацій до «Московського Патріархату Російської Федерації», а також посилання на статтю 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійних організацій».

Ключем до розуміння справжньої природи подій, які відбулися 16 вересня 2021 року, є той факт, що в соціальних мережах особливо активно розгорнулась інформаційна компанія, яка розпалює ворожнечу та ненависть до нашої Церкви. Висловлюються огульні, несправедливі звинувачення на адресу священнослужителів і віруючих, посилюється релігійна ворожнеча та цькування віруючих УПЦ. Граючи на емоціях, без жодного морального права, в соціальних мережах дана кампанія подається як досягнення в «боротьбі за незалежність України» і «її очищення».

Це – свідоме приниження всіх священнослужителів і віруючих. Про такі речі як честь і гідність мова взагалі не йде. Так, стаття 35 Конституції України гарантує кожному право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Аналогічне положення закріплено в статті 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Свобода думки, віросповідання і переконань, закріплена в статті 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, є однією з основ «демократичного суспільства» відповідно до положень Конвенції. Вона являє собою, в релігійному плані, один з найважливіших елементів особистості віруючих та їх світогляду.

Управління Чернігівської Єпархії Української Православної Церкви вважає, що здійснена 16 вересня 2021 року спланована провокація і розгорнута інформаційна кампанія в соціальних мережах, є засобом впливу і спробою встановлення контролю над релігійними організаціями, тому просить забезпечити дотримання конституційного принципу свободи світогляду та віросповідання, і сприяти припиненню дезінформації про діяльність релігійних організацій в Україні.